O PROJEKTU

 • Název projektu

  • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • Poskytovatel dotace

  • MŠMT
 • reg. č. projektu

  • CZ.1.07/1.1.00/44.0001
 • Přidělená dotace

  • 2 485 173,33 Kč
 • Termín realizace

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

PROJEKTOVÁ SETKÁNÍ

Další pravidelné setkání, tentokrát ve společnosti RONAL CR s.r.o. Jičín

Při devátém setkání se potkali zástupci místních středních a základních škol u debaty o spolupráci firem a školského sektoru v oblasti výuky technických předmětů a uplatnění jejich absolventů. Příjemné prostředí pro tuto debatu poskytla společnost RONAL CR s.r.o., kde přivítal účastníky Senior Manager personálního oddělení pan Petr Jína.

Společnost RONAL GROUP byla založena v roce 1969 a patří k průkopníkům na světovém trhu v oblasti kol z lehkých kovů. Své výrobní závody má po celém světě - Švýcarsko, Polsko, Německo, Mexiko, Francie atd... V ČR  to jsou závody v Pardubicích a právě v Jičíně.

RONAL CR je největším českým výrobcem kol z lehkých kovů a dodavatelem pro většinu světových automobilových závodů. V současnosti rozšiřuje výrobní kapacitu Jičínský závod o stavbu lakovny, která bude vybavena moderními technologiemi a robotizovanou technikou.  V Jičíně mimo jiné sídlí také další ze závodu skupiny RONAL GROUP - exkluzivní sprchové zástěny.

Po úvodním představení společnosti a výrobního portfolia následovala prohlídka výrobních prostor s odborným výkladem. Byla možnost shlédnout celý proces výroby hliníkového kola od nástrojárny, slévárny, lakovnu až po balící linku. Zajímavé bylo sledovat moderní obráběcí stroje, automatizované linky a roboty při práci.

Po prohlídce závodu probíhala diskuze účastníků na téma motivace žáků při výuce technických předmětů. Vytvořit již na ZŠ prostředí pro podporu technických předmětů, by mohlo žáky motivovat k dalšímu vzdělávání v technických oborech – Zájmové kroužky, technické dílny s využitím moderních technologií 3D tisku, robotických stavebnic apod.

Diskutována také byla problematika zaměstnanosti a získávání nových pracovních sil. Je dobré využívat prostoru praktického vyučování na středních školách, ale také spolupráci přímo s učebními obory. Žáci by tak přímo nahlédli, co obnáší zaměstnání ve firmě. Pokud by je práce bavila, mohli by se v budoucnu o tuto pozici ucházet.

Společnost RONAL CR mimo jiné nabídla spolupráci formou exkurzí se žáky základních a středních škol, které by mohly pomoci vzbudit zájem o technické vzdělávání.

Setkání se uskutečnilo 28. 3. 2017 v Jičíně.

RONAL CR s.r.o.

LPM s. r. o. - Projektové setkání v Jičíně

V pořadí již osmé setkání v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji uspořádala Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Jičín ve spolupráci s firmou LPM s.r.o. Technické díly z plastů v sídle společnosti v Jičíně. Setkání se účastnili zástupci základních a středních škol z regionu Královéhradeckého kraje.

Společnost LPM s.r.o. je výrobcem vysoce hodnotných technických dílů z umělých hmot. Odběratelské trhy má především v Německu, České republice, ale i ostatních zemích. Firma získala certifikaci EN ISO 9001 a poskytuje tak garanci kvalitního výrobku. Společnost zaměstnává přes 100 zaměstnanců a díky úzké spolupráci s Vyšší odbornou školou v Jičíně tvoří absolventi nemalé procento jejich zaměstnanců převážně v sekci vývoje a programování CNC strojů. Studenti vyšší odborné školy vykonávají ve firmě pěti měsíční praxi, s firmou spolupracují i při tvorbě absolventských prací.

Po vřelém přivítání a představení společnosti jednateli panem Ing. Josefem Benešem a Milanem Bajerem proběhla prohlídka závodu. Účastníci shlédli prezentační místnosti, vývojové a programátorské centrum i výrobní prostory v areálu společnosti.

Během exkurze se účastníci dozvěděli, že společnost plánuje modernizovat výrobní pracoviště a během příštího roku instalovat první robotická pracoviště. Zde se nabízí spolupráce s elektrotechnickými obory na středních školách. Prostor se zde bude otevírat pro technicky vzdělané absolventy s maturitním a vyšším vzděláním.

Na velký nástup robotizace reaguje i naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín, která do svých učebních plánů již v minulých letech zahrnula mechatroniku, robotiku, senzoriku a zároveň připravuje vytvoření robotického pracoviště přímo ve škole.

Následovala moderovaná diskuze na téma spolupráce firem a základních a středních škol. Přítomní se shodli, že důležitá je podpora již na úrovni základního vzdělávání formou praktických dílen a exkurzí ve výrobních závodech, aby se v dětech podpořil zájem o technické obory. Také praktické vyučování na střední škole může pomoci absolventovi získat pracovní pozici v navštívené společnosti. Firmy dnes potřebují hlavně pracovníky kvalifikované a spolehlivé, k čemuž pomáhá správná volba oboru na střední škole a podpora v rodině.

Setkání se uskutečnilo 16. 3. 2016 v Jičíně.

Projektové setkání DEPRAG CZ a.s. v Lázních Bělohrad

Na dalším projektovém setkání se sešli zástupci středních a základních škol v Lázních Bělohrad ve společnosti DEPRAG CZ a.s.. Po vřelém uvítání a představení společnosti ředitelem panem Ing. Jiřím Kotyškou se slova ujal ekonomický náměstek pan Ing. Mgr. Miroslav Jarý a představil spolupráci společnosti se školami.

Společnost se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání. V roce 2014 získala od Královéhradeckého kraje cenu Firma škole za podporu střední školy při vzdělávání a odborné přípravě žáků. V letošním roce společnost vydala knihu s názvem Základy programování CNC strojů, jejímž autorem je pan Josef Pour. Tato publikace má sloužit k výuce zaměstnanců společnosti, ale také jako výukový materiál studentům na středních školách v regionu.

Za spolupráci mezi společností DEPRAG CZ a.s. a Vyšší odbornou školou v Jičíně poděkovala ředitelka Ing. Alena Žalská. Žáci učebních oborů a studenti VOŠ zde pod odborným dohledem absolvují své praxe na obráběcích strojích nebo v oddělní konstrukce. Společnost DEPRAG CZ a.s. školu podporuje například i darováním vydaných knih Základy programování CNC strojů.

Po prohlídce provozu firmy následovala skoro hodinová diskuze mezi zástupci středních a základních škol o motivaci žáků a rodičů k výběru studijního oboru na střední škole a následném uplatnění na trhu práce. Diskutována byla také koncepce českého základního a středního vzdělávání.

Setkání podpořila svoji účastí také paní Mgr. Táňa Šormová, členka rady Královéhradeckého kraje zodpovědná za oblast školství.

Setkání se uskutečnilo 13.4.2015 v Lázních Bělohrad.

Deprag CZ a.s.

 

Setkání ve společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o v Jičíně

Ve společnosti Continental Automotive v Jičíně proběhlo 22.1.2015 další setkání zástupů středních a základních škol  v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji, který realizuje Vyšší odborná a střední průmyslová škola v Jičíně.

V úvodu přivítal přítomné ředitel společnosti Continental Automotive Jičín Ladislav Drážný a představil vizi a plány společnosti v Jičíně. V nejbližších letech dojde k rozšíření výrobních kapacit společnosti a spolu s tím bude navýšen i počet zaměstnanců.

Za Vyšší odbornou školu a střední průmyslovou školu v Jičíně přivítala zástupce škol paní Alena Žalská. Obě strany si vzájemně poděkovali za dosavadní spolupráci zejména za podporu oboru mechatronika na VOŠ a SPŠ Jičín, dále potom za školení zaměstnanců a studentských praxích.

Prezentací na téma „Závodníkem po vyučování“ pokračoval v programu pan Jaromír Vaníček a představil projekt závodního simulátoru, který vyvíjí studenti z Jičínské průmyslové školy v rámci školního kroužku. Vzniká zde reálný simulátor závodního vozu, který bude věrně simulovat síly a přetížení a poskytovat kvalitní obraz a zvuk.

Dále v programu vystoupil pan Jiří Šafránek s prezentací na téma „Učební pomůcky pro výuku automatizace a mechatroniky“, kde představil moderní školní pomůcky využívané ve výuce napříč obory elektrotechnika a mechatronika na Vyšší odborné a střední průmyslové škole v Jičíně. Velkou část těchto technologií používá také Jičínský závod na své výrobní lince.

Portfolio výrobků společnosti Continental Automotive v Jičíně dále představil bývalý student a současný zaměstnanec společnosti pan Petr Kašpar.

Následovala exkurze po závodě Continental v Jičíně, kde bylo možné shlédnout montážní halu s moderními automatizovanými výrobními linkami, vývojové oddělení i zkušebnu. Ročně se zde vyrobí více než devět milionů brzdových posilovačů a obrat firmy se pohybuje okolo deseti miliard korun. Z dalších výrobků, jejichž vývoj bylo možné při prohlídce závodu shlédnout. Jmenujme například elektrickou vakuovou pumpu, elektrickou ruční brzdu, brzdové hadice nebo nádržky na brzdovou kapalinu. Během exkurze zaznělo plno zajímavých dotazů, na které odpovídal průvodce pan Zdeněk Svoboda.

Po prohlídce závodu následovala prezentace paní Alexandry Brožkové na téma obsazování nových pracovních míst a požadavků na nové zaměstnance.  Zde byl i prostor pro diskuzi na téma vzájemné spolupráce středních a základních škol s firmami v regionu.

Pan Jaroslav Pražák nám na závěr představil i ostatní závody Continental, které má tato firma rozmístěné po celém světě a s vizí další vzájemné spolupráce setkání ukončil.

Continental Automotive Jičín

Prezentace "Závodníkem po vyučování"

Setkání zástupců základních a středních škol s partnerskými školami SIEMENS

V termínu 23. – 24. října proběhlo na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole v Jičíně setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens. Účastnili se ho zástupci základních škol, firmy Siemens a dále partnerských škol z Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy Jičín, Středního odborného učiliště Domažlice a Střední školy technické a zemědělské Mohelnice.

Úvodním slovem zahájila setkání paní ředitelka Alena Žalská spolu s panem Jiřím Karasem, zástupcem firmy Siemens.

Pan David Suchý (Siemens) seznámil přítomné s proběhlým setkáním partnerských škol v Linci. Následovala zajímavá prezentace Evy Klocové (Siemens) na téma mezinárodní CNC programovací soutěž – World Skills. Této soutěže se účastní velký počet zemí, Česká republika zde zatím chybí. Bude se účastnit příští rok? Tato soutěž může posloužit i jako motivace pro žáky základních škol.

V následné diskuzi zazněla témata: perspektiva uplatnění absolventů SPŠ – inspirace pro základní školy nebo motivace studentů na úrovni základní školy pro technické obory.

Následovalo představení Vyšší průmyslové školy a střední odborné školy v Jičíně s prohlídkou prostor a praktickými ukázkami z obrábění, elektrotechniky, pneumatiky a informačních technologií. Účastníci si prohlédli mimo jiné CNC obráběcí stroj v provozu, pneumatické prvky nebo 3D tiskárnu.

Po prohlídce školy následovala exkurze do firmy VAPOS, spol s r.o. Firma se zabývá výrobou CNC obráběcích strojů, výrobou tažných zařízení k osobním automobilům a zakázkovou výrobou pro automobilový průmysl. 

siemens

Setkání ve společnosti Seco GROUP a.s. 1.10.2014

Ve středu 1. října se uskutečnilo v pořadí již čtvrté projektové setkání v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Tentokráte se účastníci sešli v Jičínské firmě Seco GROUP a.s., které nám poskytlo své zázemí.

V úvodní části vystoupila Ing. Alena Žalská, ředitelka VOŠ a SPŠ Jičín, která uvítala přítomné a dále je seznámila s procesem přijímacího řízení na střední školy v Královéhradeckém kraji a nabídla základním školám možnosti přípravy jejich studentů. Poté následovala diskuze o možnostech spolupráce mezi středními a základními školami pro přípravu žáků k přijímacímu řízení.

Následoval uvítací proslov zástupce společnosti pana Josefa Masopusta  a Bc. Bořka Kučery, ředitele divize strojírny. Představili nám společnost Seco Group a.s. a její výrobní program žací techniky, strojírny, slévárny a dopravy. Dále pan Kučera seznámil přítomné s firemním kodexem a možností zaměstnání ve společnosti. Následně probíhala diskuze o požadavcích na absolventy a možnostech jejich uplatnění ve společnosti.

V další části vystoupil pan Ing. Miroslav Vavroušek z VOŠ a SPŠ Jičín s přednáškou technického kreslení v počítačovém programu Pro/Engineer. Po skončení přednášky studenti 4. ročníku Tomáš Blažek a Jaromír Patočka z oboru Strojírenství se zaměřením na mechatroniku předvedli dovednosti získané v rámci kroužku Robotika – Bioloid. Jejich naprogramovaní roboti ze stavebnic Lego Mindstorms a Bioloid všechny zaujali. V diskuzi o volnočasových aktivitách pro děti ze základních škol byli přítomní seznámeni s možností účasti na zájmových kroužcích na střední škole VOŠ a SPŠ Jičín. Žáci se zde mohou účastnit kroužků Robotika, Objektové programování v Javě, Elektron či šachového kroužku.

Po krátké přestávce proběhla návštěva samotného provozu divize strojírny, kde bylo možné shlédnout výrobní linku na žací techniku, lakovací poloautomatickou linku, pracoviště robotického svařování a nové boxy na ruční svařování. Divize strojírna nabízí technologie na zpracování kovových materiálů, které kromě tradiční výroby vlastních strojů využívá i pro zakázkovou výrobu a kooperace.

Účastníci hodnotili toto setkání jako přínosné zejména v možnosti spolupráce základních a středních škol formou volnočasových aktivit s možností představit náplň kroužků přímo na základní škole. Díky návštěvě provozu firmy, měli možnost shlédnout výrobní linku a domluvit si exkurze pro své žáky a tím jim zatraktivnit výuku.

Seco Group a.s.

III. Setkání v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji.“

V pořadí již třetí setkání zástupců škol a zaměstnavatelů se uskutečnilo ve středu 16. 4. 2014. Hostitelem této akce byl podnik Sklopísek Střeleč, a. s., který je stabilním regionálním zaměstnavatelem Jičínska. Hlavním účelem bylo prezentování současného modelu spolupráce podniku se školami a zvýšení míry vzájemné spolupráce do budoucna.

Akce začala vřelým uvítáním technického ředitele firmy pana Müllera a následovala prohlídka areálu firmy. Nechyběla ani návštěva povrchového lomu písku za přítomnosti experta firmy pana Horáka, velmi zajímavě vysvětlil problematiku těžby, úpravy a expedice vysoce kvalitních sklářských a slévárenských písků. Nechyběl ani popis rekultivačních prací, které budou následovat po ukončení těžby.

Po prohlídce exteriéru se skupina návštěvníků odebrala do zasedací místnosti, kde započala prezentace hostitelské firmy. Firma nejprve představila krátkým video-materiálem své produkty. Poté následovala prezentace pracovního týmu a rozdělení kompetencí jeho jednotlivých členů. Dále prezentace pokračovala představením uskutečněných i plánovaných inovačních projektů, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti a efektivity práce. Jednalo se například o vybudování zatepleného pláště jedné z technologických budov, inovace informačního systému nebo odlučovače železných materiálů ze suroviny. Z prezentací vyplynulo, že u firmy vzniká stále s větší naléhavostí potřeba obsadit během následujících tří let zhruba patnáct pracovních míst novými pracovníky. Důvodem je vysoký průměrný věk zaměstnanců, a jejich nastávající odchody do penze. Při prezentaci firmy také zazněly požadavky na pracovníky a zkušenosti s trhem práce. Bylo jasně řečeno, že firma preferuje postupné vzdělávání svých zaměstnanců na požadovanou úroveň před složitým a zdlouhavým hledáním již zkušených odborníků. Proto je v jejím zájmu podporovat školy, které mohou odborníky alespoň částečně pro praxi připravit.

Sklopísek Střeleč, a.s.

Další část setkání se odehrála pod taktovkou VOŠ a SPŠ Jičín. Pan Kněz představil formy propagace technického vzdělávání mezi žáky základních škol. Jsou jimi zájmové kroužky, workshopy a návštěvy učitelů na základních školách. Shrnul, že dle zájmu uchazečů o technické obory se zmíněné aktivity jeví jako účinné a nastínil další možnosti rozvoje spolupráce středních a základních škol v podobě společného plánování aktivit na následující školní rok.

Slovo převzal pan Ing. Pokorný se svými studenty a představili projekt, na kterém pracovali pro firmu Sklopísek Střeleč. Jednalo se o studii možností zabezpečení perimetru areálu firmy. Studenti představili jednotlivé návrhy, technického řešení. Jednalo se o různé druhy zónového zabezpečení, kamerových systémů, optických či mikrovlných detektorů a nakonec vlastní řešení spočívající ve spojení mikrořadičů na platformě iQRF.

Po prezentaci velmi zajímavého projektu přidali své nápady na řešení zabezpečení i někteří z posluchačů. Například pan ředitel základní školy v Nové Pace, Mgr. Zdeněk Burkert navrhl sledování prostoru pomocí dronů či mini-balónů s kamerou.

Následovala diskuze, kde učitelé základních škol dali najevo vůli pokračovat v prezentaci technických oborů a to zejména formou exkurzí do podniků nebo středních odborných škol. Zejména učitelé základních škol zmínili úbytek technických předmětů na základních školách a považují tuto koncepci za nesprávnou.

Na závěr lze říci, že cíl setkání se podařilo naplnit. Zástupci škol viděli zajímavého zaměstnavatele v blízkém okolí a přislíbili zvýšení aktivity při podpoře vzdělání v technických oborech.

 

Setkání druhé v Hořické firmě Swell s.r.o.

Ve čtvrtek, 23. ledna 2013 se uskutečnilo další setkání zástupců škol v centru vývojových služeb firmy SWELL, spol. s r. o. v Hořicích. Firma SWELL, spol. s r. o. je již několik let partnerem školy VOŠ a SPŠ Jičín, která setkání v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ iniciovala. Cílem akce bylo představení činností firmy poskytující technologické služby, přednesení požadavků na uchazeče o zaměstnání a předání zkušeností s jejich uplatněním.

Setkání zahájil pan Ing. Petr Havlík stručným průřezem historie firmy, z kterého bylo zcela patrné, že celý úspěch ryze české firmy z Hořic je postaven zcela na schopnostech jejího vedení a zaměstnanců. Do budoucna firma plánuje další postupný růst, který bude vyžadovat odborníky. Firma si je vědoma jejich nedostatku a již nyní podporuje studenty umožněním absolvování odborných praxí, pomocí s vedením a konzultacemi závěrečných prací. Dále byly představeny i volnočasové a PR aktivity firmy.

Další bloky úvodní části měli slovo vedoucí jednotlivých oddělení. Ti již konkrétně představili pracovní náplň, technické prostředky a některé výsledky jejich práce, které denně potkáváme na vozovkách.

Prvním z prezentovaných oddělení bylo oddělení konstrukční. To se zabývá zejména vývojem plastových a plechových dílů, tvorbou designu, návrhem kinematických mechanismů a zpracováním výkresové dokumentace. Pro danou činnost je využíván hlavně CAD/CAM/CAE systém Catia. Další prezentace se týkala výpočetního oddělení. Zde jsou řešeny pevnostní analýzy, optimalizace dílů, crash analýzy, dynamika vozů. Na tuto přednášku navazovalo představení oddělení vývojové zkušebny. Zde probíhají vývojové a validační testy, životnostní zkoušky, frekvenční analýzy dílů, mechanické a environmentální testy a také funkční zkoušky mechanických sestav. Posledním představeným oddělením bylo oddělení prototypů a nástrojů, jehož hlavním úkolem je zajistit praktickou vyrobitelnost vyvíjených dílů, zejména lisovaných. Z celé prezentace bylo patrné, že firmy je špičkou ve svém oboru a klade vysoké nároky na odbornost i jejích zaměstnanců.

 Po představení firmy, následovala pro pedagogy nejzajímavější část. Zde si opět vzal slovo pan Ing. Havlík, který shrnul nejdůležitější požadavky na uchazeče o zaměstnání. Zmínil se o tom, že samozřejmostí je základ technického vzdělání a velká chuť pro různorodou práci, která skýtá řešení rozličných problémů. Zmínil značnou potřebu ve vzdělání jazykovém, kde anglický jazyk je v jejich společnosti podmínkou, německý pak výhodou. Dále hovořil o potřebě uchazečů s dobrými „měkkými“ kompetencemi, jako např. samostatnost, efektivní komunikace, kooperace, kreativita… Po přednesení požadavků také zmínil výhody zaměstnání v jejich firmě v podobě dobrého platového ohodnocení, osobnostního i odborného růstu, jazykové kurzy, zahraniční služební cesty, atd. Tato část prezentace vyvolala diskuzi mezi zástupci škol a vznikly zde i praktické nápady na motivaci studentů technických oborů i žáků základních škol pro další studium. Také byly domluveny i počátky spolupráce ve formě exkurzí a prezentací firmy ve školách, které doposud s firmou nespolupracovaly.

Další část dopoledního setkání vyplnily prezentace pedagogů z VOŠ a SPŠ Jičín, kteří ukázali, jak své žáky připravují pro uplatnění v technické praxi. Prvního vystoupení se ujal pan Ing. Vavroušek, který předvedl ukázku modelování a pevnostní analýzy. Po té navázal pan Ing. Vraštil s ukázkami 3D modelů předmětů se strojírenskou tématikou renderovaných ve fotorealistické kvalitě. Nakonec se slova ujali vyučující angličtiny a představili projekt Leonardo, který umožňuje studentům účast na zahraniční stáži. Následně promítli krátký sestřih z jejich letošní praxe v Londýně.

Po úvodních prezentacích se konala exkurze do testovacích laboratoří a výrobních provozů podniku, kde byly popsány přístroje pro provádění testů a zátěžových zkoušek a dále metody jejich vyhodnocení. Exkurze byla velice zajímavá a prokázala, že firma SWELL používá špičkové moderní technologie.

Velká část účastníků považovala setkání za velice přínosné, setkala se zde praxe se vzdělávací sférou a vzájemně si předaly zkušenosti a požadavky pro podporu zlepšení situace v oblasti výuky technického vzdělávání v našem kraji.

Swell, spol. s.r.o.

První setkání ve společnosti Microrisc s.r.o. v Jičíně

V pátek, 22. listopadu se uskutečnilo první setkání pedagogů a zástupců firem, které bylo uspořádáno v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji.“ Setkání proběhlo v sídle firmy Microrisc s. r. o., která je již několik let partnerem Střední průmyslové školy v Jičíně. Cílem setkání bylo předání zkušeností a prezentace forem spolupráce partnera se školou.

Setkání krátce zahájil pan Michal Kněz a pan Vaníček, učitelé SPŠ Jičín. Ihned poté se ujal slova majitel firmy, pan inženýr Vladimír Šulc. Nejprve představil firmu Microrisc s. r. o. jako výzkumné a vývojové centrum v oblasti bezdrátových komunikací určených pro využití v rozličných průmyslových odvětvích. Dále se věnoval představení vlastností komplexního systému IQRF, jeho produktových řad a popisu použitých technologií. Dále zástupkyně firmy Microrisc představila soutěž o výjimečného studenta roku. Tato celorepubliková soutěž je právě jejich firmou organizována pro podporu nadaných a talentovaných studentů.

Následovala ukázka programovacího prostředí a modulů systému IQRF, jejich konfigurace a programování jednoduchých a zároveň praktických úloh v pokročilém programovacím prostředí, které byly firmou vytipovány jako vhodné pro výuku programování automatizačních prvků. Dále byly prezentovány sady modulů určené pro výuku vývojářů systému IQRF.

Po ukázce produktů se slova ujal pan Ing. Zdeněk Pokorný, který předvedl posluchačům, jakým způsobem SPŠ Jičín využívá modulů IQRF při výuce mikroprocesorové techniky. Předvedena byla praktická ukázka měření intenzity bezdrátového signálu v závislosti na vzdálenosti a poté další výukové materiály, které studenti SPŠ využívají.

Poslední praktická ukázka se týkala zcela nového protokolu DPA (Direct Peripheral Access), jenž umožňuje nasazení modulů IQRF bez nutnosti jejich programování. V ukázce byla předvedena konfigurace bezdrátových modulů pro nasazení v síti IQRF Mesh pro obousměrný přenos dat mezi zvolenými uzly.

Ke konci prezentace byl představen program IQRF Aliance. Ten sdružuje vývojáře a umožňuje sdílení poznatků a řešení technických problémů pomocí systému IQRF.

Na závěr setkání byl ponechán prostor pro diskuzi, která prokázala, že účastníky problematika zaujala. Velice tímto ještě jednou děkujeme firmě Microrisc za velmi zdařilou organizaci programu a poskytnutí zázemí pro setkání.

Doufáme, že setkání bylo přínosem pro všechny zúčastněné a těšíme se na další.

Další informace: http://www.microrisc.com/blog/webcz/index.php?id=2086

Microrisc s.r.o. 22.11.2013