O PROJEKTU

 • Název projektu

  • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • Poskytovatel dotace

  • MŠMT
 • reg. č. projektu

  • CZ.1.07/1.1.00/44.0001
 • Přidělená dotace

  • 2 485 173,33 Kč
 • Termín realizace

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

V pořadí páté setkání zástupců škol na VOŠ a SPŠ Jičín

Setkání zástupců základních a středních škol s partnerskými školami SIEMENS

V termínu 23. – 24. října proběhlo na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole v Jičíně setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens. Účastnili se ho zástupci základních škol, firmy Siemens a dále partnerských škol z Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy Jičín, Středního odborného učiliště Domažlice a Střední školy technické a zemědělské Mohelnice.

Úvodním slovem zahájila setkání paní ředitelka Alena Žalská spolu s panem Jiřím Karasem, zástupcem firmy Siemens.

Pan David Suchý (Siemens) seznámil přítomné s proběhlým setkáním partnerských škol v Linci. Následovala zajímavá prezentace Evy Klocové (Siemens) na téma mezinárodní CNC programovací soutěž – World Skills. Této soutěže se účastní velký počet zemí, Česká republika zde zatím chybí. Bude se účastnit příští rok? Tato soutěž může posloužit i jako motivace pro žáky základních škol.

V následné diskuzi zazněla témata: perspektiva uplatnění absolventů SPŠ – inspirace pro základní školy nebo motivace studentů na úrovni základní školy pro technické obory.

Následovalo představení Vyšší průmyslové školy a střední odborné školy v Jičíně s prohlídkou prostor a praktickými ukázkami z obrábění, elektrotechniky, pneumatiky a informačních technologií. Účastníci si prohlédli mimo jiné CNC obráběcí stroj v provozu, pneumatické prvky nebo 3D tiskárnu.

Po prohlídce školy následovala exkurze do firmy VAPOS, spol s r.o. Firma se zabývá výrobou CNC obráběcích strojů, výrobou tažných zařízení k osobním automobilům a zakázkovou výrobou pro automobilový průmysl. 

siemens

publikováno 5.11.2014