O PROJEKTU

 • Název projektu

  • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • Poskytovatel dotace

  • MŠMT
 • reg. č. projektu

  • CZ.1.07/1.1.00/44.0001
 • Přidělená dotace

  • 2 485 173,33 Kč
 • Termín realizace

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Projektové setkání DEPRAG CZ a.s. v Lázních Bělohrad

Projektové setkání DEPRAG CZ a.s. v Lázních Bělohrad

Na dalším projektovém setkání se sešli zástupci středních a základních škol v Lázních Bělohrad ve společnosti DEPRAG CZ a.s.. Po vřelém uvítání a představení společnosti ředitelem panem Ing. Jiřím Kotyškou se slova ujal ekonomický náměstek pan Ing. Mgr. Miroslav Jarý a představil spolupráci společnosti se školami.

Společnost se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání. V roce 2014 získala od Královéhradeckého kraje cenu Firma škole za podporu střední školy při vzdělávání a odborné přípravě žáků. V letošním roce společnost vydala knihu s názvem Základy programování CNC strojů, jejímž autorem je pan Josef Pour. Tato publikace má sloužit k výuce zaměstnanců společnosti, ale také jako výukový materiál studentům na středních školách v regionu.

Za spolupráci mezi společností DEPRAG CZ a.s. a Vyšší odbornou školou v Jičíně poděkovala ředitelka Ing. Alena Žalská. Žáci učebních oborů a studenti VOŠ zde pod odborným dohledem absolvují své praxe na obráběcích strojích nebo v oddělní konstrukce. Společnost DEPRAG CZ a.s. školu podporuje například i darováním vydaných knih Základy programování CNC strojů.

Po prohlídce provozu firmy následovala skoro hodinová diskuze mezi zástupci středních a základních škol o motivaci žáků a rodičů k výběru studijního oboru na střední škole a následném uplatnění na trhu práce. Diskutována byla také koncepce českého základního a středního vzdělávání.

Setkání podpořila svoji účastí také paní Mgr. Táňa Šormová, členka rady Královéhradeckého kraje zodpovědná za oblast školství.

Setkání se uskutečnilo 13.4.2015 v Lázních Bělohrad.

Deprag CZ a.s.

publikováno 28.04.2015