O PROJEKTU

 • Název projektu

  • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • Poskytovatel dotace

  • MŠMT
 • reg. č. projektu

  • CZ.1.07/1.1.00/44.0001
 • Přidělená dotace

  • 2 485 173,33 Kč
 • Termín realizace

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

III. Setkání v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji.“

V pořadí již třetí setkání zástupců škol a zaměstnavatelů se uskutečnilo ve středu 16. 4. 2014. Hostitelem této akce byl podnik Sklopísek Střeleč, a. s., který je stabilním regionálním zaměstnavatelem Jičínska. Hlavním účelem bylo prezentování současného modelu spolupráce podniku se školami a zvýšení míry vzájemné spolupráce do budoucna.

Akce začala vřelým uvítáním technického ředitele firmy pana Müllera a následovala prohlídka areálu firmy. Nechyběla ani návštěva povrchového lomu písku za přítomnosti experta firmy pana Horáka, velmi zajímavě vysvětlil problematiku těžby, úpravy a expedice vysoce kvalitních sklářských a slévárenských písků. Nechyběl ani popis rekultivačních prací, které budou následovat po ukončení těžby.

Po prohlídce exteriéru se skupina návštěvníků odebrala do zasedací místnosti, kde započala prezentace hostitelské firmy. Firma nejprve představila krátkým video-materiálem své produkty. Poté následovala prezentace pracovního týmu a rozdělení kompetencí jeho jednotlivých členů. Dále prezentace pokračovala představením uskutečněných i plánovaných inovačních projektů, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti a efektivity práce. Jednalo se například o vybudování zatepleného pláště jedné z technologických budov, inovace informačního systému nebo odlučovače železných materiálů ze suroviny. Z prezentací vyplynulo, že u firmy vzniká stále s větší naléhavostí potřeba obsadit během následujících tří let zhruba patnáct pracovních míst novými pracovníky. Důvodem je vysoký průměrný věk zaměstnanců, a jejich nastávající odchody do penze. Při prezentaci firmy také zazněly požadavky na pracovníky a zkušenosti s trhem práce. Bylo jasně řečeno, že firma preferuje postupné vzdělávání svých zaměstnanců na požadovanou úroveň před složitým a zdlouhavým hledáním již zkušených odborníků. Proto je v jejím zájmu podporovat školy, které mohou odborníky alespoň částečně pro praxi připravit.

Sklopísek Střeleč, a.s.

Další část setkání se odehrála pod taktovkou VOŠ a SPŠ Jičín. Pan Kněz představil formy propagace technického vzdělávání mezi žáky základních škol. Jsou jimi zájmové kroužky, workshopy a návštěvy učitelů na základních školách. Shrnul, že dle zájmu uchazečů o technické obory se zmíněné aktivity jeví jako účinné a nastínil další možnosti rozvoje spolupráce středních a základních škol v podobě společného plánování aktivit na následující školní rok.

Slovo převzal pan Ing. Pokorný se svými studenty a představili projekt, na kterém pracovali pro firmu Sklopísek Střeleč. Jednalo se o studii možností zabezpečení perimetru areálu firmy. Studenti představili jednotlivé návrhy, technického řešení. Jednalo se o různé druhy zónového zabezpečení, kamerových systémů, optických či mikrovlných detektorů a nakonec vlastní řešení spočívající ve spojení mikrořadičů na platformě iQRF.

Po prezentaci velmi zajímavého projektu přidali své nápady na řešení zabezpečení i někteří z posluchačů. Například pan ředitel základní školy v Nové Pace, Mgr. Zdeněk Burkert navrhl sledování prostoru pomocí dronů či mini-balónů s kamerou.

Následovala diskuze, kde učitelé základních škol dali najevo vůli pokračovat v prezentaci technických oborů a to zejména formou exkurzí do podniků nebo středních odborných škol. Zejména učitelé základních škol zmínili úbytek technických předmětů na základních školách a považují tuto koncepci za nesprávnou.

Na závěr lze říci, že cíl setkání se podařilo naplnit. Zástupci škol viděli zajímavého zaměstnavatele v blízkém okolí a přislíbili zvýšení aktivity při podpoře vzdělání v technických oborech.

publikováno 29.04.2014